*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Franču valodas kursi. Franču valoda (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

Flag_of_France.svg 85px-Armoiries_république_française.svg 

Réussite dans la formation!

Mērķis

Programmā paredzēts apgūt franču valodas pamatzināšanas, ietverot galvenās gramatikas tēmas, un prasmes sazināties franču valodā dažādās darba ikdienas situācijās.

Tēmas

Iepazīšanās, iepazīstināšana. Pieklājības frāzes • Personas informācija. Ģimene • Iepirkšanās • Laika apstākļi. Gadalaiki • Darbs, profesijas. Darba pienākumi. Dienas kārtība • Vēstuļu rakstīšana. E-pasts • Sarunas pa telefonu • Personas raksturojums. CV. Motivācijas vēstule • Vizītes organizēšana. Programmas sastādīšana • Brīvā laika pavadīšana (kultūras pasākumi, iepirkšanās, ēšana) • Personas prasmes. Darba intervija. Piedāvājumi, ieteikumi, un prasības • Komandējumi, darījumu braucieni. Viesnīcas, biļešu rezervēšana • Vietas apraksts. Ceļa jautāšana / stāstīšana • Preces, piegāde, transports • Problēmas, to risināšana (transports, veselība, utt.) • Banku pakalpojumi • Klientu apkalpošana • Svētki, svinamās dienas • Diskusija, viedokļa argumentēšana.

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek apgūtas zināšanas par franču valodas fonētiku un gramatisko sistēmu, nepieciešamo vārdu krājums un prasmes sazināties franču valodā dažādās ikdienas situācijās, saprast elementāru rakstītu un dzirdētu informāciju,  elementāro, ar profesiju saistīto vārdu krājumu, tiek apgūtas prasmes komunicēt ar darba devēju vai potenciālo sadarbības partneri no ārvalstīm un klientiem.