*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Годовой отчет и налоги

Количество часов: 150

Записаться
Цель
 
В ходе прохождения курса предлагается освоить и улучшить знания в сфере бухгалтерии, использовать их на практике для развития спобности самостоятельно составить годой отчет, подать предусмотренные нормативными актами отчеты.
 
Темы
 
Нормативные акты, регламентирующие составление годового отчета • Подготовительные работы для годового отчета • Составления баланса, расчет прибыли и убытков, поток денег • Примеры составления годовых отчетов • Налоги, их вычисление и учет • Государственное социальное страхование – обязательные взносы.