*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvedības pamati (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

 

Mērķis:

Apgūt prasmes un iemaņa veikt grāmatveža amata pienākumus, prast sastādīt uzņēmuma gada pārskatu.

 
Tēmas:
Grāmatvedības uzskaites pamati. Konti grāmatvedības uzskaitē. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite. Naudas līdzekļu uzskaite. Norēķinu uzskaite. Preču materiālo vērtību uzskaite. Pamatlīdzekļi. Autotransports uzņēmumā. Darba apmaksas uzskaite. Valūtas operācijas ar piemēriem
 

Rezultāts:

Iegūtas prasmes un iemaņas veikt grāmatveža amata pienākumus.