*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvedības datorprogramma (1C Grāmatvedība) (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

 

Mērķis:

Apgūt grāmatvedības programmas „1C Grāmatvedība” funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu.

Tēmas:

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite Ÿ• Naudas līdzekļu uzskaite Ÿ Norēķinu uzskaite Ÿ• Preču materiālo vērtību uzskaite Ÿ Pamatlīdzekļi Ÿ• Autotransports uzņēmumā Ÿ• Darba apmaksas uzskaite un nodokļi Ÿ• Sagatavošanas darbi gada pārskatam Ÿ Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, sastādīšana Ÿ• Piemērs gada pārskata sastādīšanai • Ÿ Nodokļi,  nodokļu aprēķināšana un uzskaite Ÿ Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Rezultāts:

Iegūtas zināšanas un prasmes grāmatvedības datu apstrādē, izmantojot datorprogrammu 1C Grāmatvedība, lai kvalitatīvi pildītu darba pienākumus.