*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvedības datorprogramma (1C Grāmatvedība) (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

 

Mērķis:

Apgūt grāmatvedības programmas „1C Grāmatvedība” funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu.

Tēmas:

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite Ÿ• Naudas līdzekļu uzskaite Ÿ Norēķinu uzskaite Ÿ• Preču materiālo vērtību uzskaite Ÿ Pamatlīdzekļi Ÿ• Autotransports uzņēmumā Ÿ• Darba apmaksas uzskaite un nodokļi Ÿ• Sagatavošanas darbi gada pārskatam Ÿ Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, sastādīšana Ÿ• Piemērs gada pārskata sastādīšanai • Ÿ Nodokļi,  nodokļu aprēķināšana un uzskaite Ÿ Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Rezultāts:

Iegūtas zināšanas un prasmes grāmatvedības datu apstrādē, izmantojot datorprogrammu 1C Grāmatvedība, lai kvalitatīvi pildītu darba pienākumus.