*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvedības datorprogrammas (Zalktis)

Stundu skaits: 80

Pieteikties

 

Mērķis:

Apgūt grāmatvedības programmas „Zalktis” funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu.

 

Tēmas:

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite Ÿ Naudas līdzekļu uzskaite ŸŸ Norēķinu uzskaite ŸŸ Preču materiālo vērtību uzskaite Ÿ Ÿ Pamatlīdzekļi ŸŸ Autotransports uzņēmumā ŸŸ Darba apmaksas uzskaite un nodokļi ŸŸ Sagatavošanas darbi gada pārskatam ŸŸ Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, sastādīšana ŸŸ Piemērs gada pārskata sastādīšanai Ÿ Nodokļi,  nodokļu aprēķināšana un uzskaite ŸŸ Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Rezultāts:

Iegūtas zināšanas un prasmes grāmatvedības datu apstrādē, izmantojot datorprogrammu „Zalktis”, lai kvalitatīvi pildītu darba pienākumus.