*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvedības datorprogrammas (Zalktis)

Stundu skaits: 80

Pieteikties

 

Mērķis:

Apgūt grāmatvedības programmas „Zalktis” funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu.

 

Tēmas:

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite Ÿ Naudas līdzekļu uzskaite ŸŸ Norēķinu uzskaite ŸŸ Preču materiālo vērtību uzskaite Ÿ Ÿ Pamatlīdzekļi ŸŸ Autotransports uzņēmumā ŸŸ Darba apmaksas uzskaite un nodokļi ŸŸ Sagatavošanas darbi gada pārskatam ŸŸ Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, sastādīšana ŸŸ Piemērs gada pārskata sastādīšanai Ÿ Nodokļi,  nodokļu aprēķināšana un uzskaite ŸŸ Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Rezultāts:

Iegūtas zināšanas un prasmes grāmatvedības datu apstrādē, izmantojot datorprogrammu „Zalktis”, lai kvalitatīvi pildītu darba pienākumus.