*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām)

Stundu skaits: 30

Pieteikties

Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām), 30st., latviešu vai krievu valodā, klātienē vai attālināti (tiešsaistē)

Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām)

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmas tēmas:

1. Programmas konfigurācija, funkcijas
 programmas iestatīšana.
 programmas pamatjēdzieni
 lietotāju saraksti un iestatīšana
 rezerves kopija
2. Konta plāns
3. Atlikumu ievade un citi katalogi
 darba algas un kadru uzskaites katalogi
 organizācijas atbildīgās personas
 katalogs pamatlīdzekļi
 sākuma atlikumu ievade
4. Kase, norēķinu atbildīgās personas
 kases ieņēmumu orderis
 kases izdevumu orderis
 atskaites par kases dokumentiem
 avansa atskaite
5. Banku operācijas
 maksājuma uzdevums
 naudas ienākums kontā
 valūtas konvertācija
6. Darba alga, kadru uzskaite
 algas aprēķinu dokumenti
 darba algas aprēķināšana un izmaksas saraksti
 darba algas atskaites
 personalizētas atskaites
7. Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
 pamatlīdzekļu un NMA iegāde un pieņemšana uzskaitē
 pamatlīdzekļu un NMA pārvietošana un izstāšanās
 mēneša slēgšana, amortizācijas aprēķins
 mazvērtīgais inventārs
8. Preču un pakalpojuma uzskaite
 preču un pakalpojuma saņemšana
 preču un pakalpojuma realizācija
 preču atgriešana
 preču norakstīšana
 preču inventarizācija noliktava
9. PVN uzskaite
 PVN atskaites
 PVN deklarācijas iestatījumi
10. Bilance
11. Peļna un zaudējumi

Pieteikties: https://www.dialogs-ab.lv/kursu-kalendars/


Citi 1C grāmatvedības programmas kursi:

  • Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība), 150st.

Programmas saturs:

• Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi
• Programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” darbības principu apraksts
• Informācijas bāzu veidošana
• Reģistru sākotnējā aizpildīšana
• Sākumu atlikumu ievade
• Preču un pakalpojumu uzskaite
• Materiālu izstrāde un uzskaite
• Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem)
• Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem)
• Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana)
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite
• Darba alga un personāla uzskaite
• Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana
• Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.)

  • Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu (bez priekšzināšanām), 16st.
  • Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām), 30st.

Citi mūsu pakalpojumi: www.darbaaizsardziba.org