*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvedības uzskaite ar programmu “1C: Grāmatvedība 8 Latvijai” (ar priekšzināšanām grāmatvedībā), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Grāmatvedības uzskaite ar programmu “1C: Grāmatvedība 8 Latvijai (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Iegūst priekšstatu par uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipiem saistībā ar programmas īpatnībām.
2. Izveido informācijas bāzi uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kārtošanai.
3. Ievada sākotnējās ziņas par uzņēmumu, veidojot iekšējos katalogus.
4. Iegrāmato sākuma atlikumus. Izmanto programmas tipveida kontu plānu, koriģē un papildina to atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai.
5. Ievada informāciju par uzņēmuma noliktavām, izveido nomenklatūras sarakstu, sadalot grupās. Registrē preču kustību pa noliktavām. Iegrāmato komplektēšanas dokumentu. Sagatavo inventarizācijas dokumentu, izveido preču iegrāmatošanas un norakstīšanas dokumentus. Veido noliktavas atskaites.
6. Iegrāmato degvielas uzskaiti atsevišķi pa automašīnām. Izveido dokumentu Ceļazīme.
7. Izveido darījumu partneru katalogu. Iegrāmato saņemtās preces, pakalpojumus, akceptējot nodokli atbilstoši līkumdošanai. Izveido realizācijas dokumentus. Noformē preču atgriešanas dokumentu, kredītrēķinu, priekšapmaksas rēķinu. Izveido darījumu partneru norēķinu kontroles pārskatus.
8. Iegrāmato naudas ienākumu kontā, maksājuma uzdevumu, kases ieņēmumu un izdevumu orderus. Izveido avansu atskaiti. Ieladē dažādu valūtu kursus, pielieto konvertāciju. Iegrāmato kases aparāta ieņemto naudu.
9. Atspoguļo programmā pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra pieņemšanu uzskaitē. Aprēķinā nolietojumu. Izveido kartiņas.
10. Izveido darbinieku sarakstu. Aizpilda programmas iekšējās formas personāla uzskaitei, atbilstoši darba līgumām. Ievada informāciju par nodokļu grāmatiņu, atvieglojumiem. Veido darba grafiku. Atspolguļo izmaiņas personāla darba noteikumos. Aprēķina un iegrāmato darba atalgojumu, t.s. slimības lapas, atvaļinājuma naudu, atlaišanas kompensāciju. Izveido algas maksājuma dokumentu. Atspoguļo pieņemšanu darbā un atalgojuma aprēķināšanu strādājošiem pēc uzņēmuma līguma.
11. Izveido apgrozījumu pārskatu, atsevišķu kontu pārskatus pēc uzdotiem parametriem. Iegrāmato periodas slēgšanu.
12. Iesniegšanai nodokļu kontroles struktūrai izveido atskaites: PVN deklarācija, atskaites par personāla kustību, nodokļiem VSAOI, IIN, bilance.

Galvenās tēmas:
1. Iepazīstināšana ar programmas īpatnībām saistībā grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem.
2. Informācijas bāzes izveidošana
3. Organizācijas pamatparametru ievade.
4. Sākuma atlikumu grāmatošana.
5. Noliktavas uzskaites organizēšana. Ražošana.
6. Degvielas uzskaite. Ceļazīme.
7. Darījumu dokumentu iereģistrēšana, PVN uzskaite.
8. Naudas operāciju uzskaite: banka un kase, avansu norēķini, inkasācija.
9. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite.
10. Personāla uzskaite, algu aprēķini.
11. Operatīvā pārskata analīze. Perioda slēgšana
12. Reglamenta pārskati. Gada pārskata sagatavošana.