*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvežu kvalifikācijas celšanas kursi

Stundu skaits: 80

Pieteikties

 

Mērķis

 
Pilnveidot grāmatveža kvalifikāciju, sniedzot zināšanas par grāmatvedības kontu plānu, bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu, to būtību un nozīmi uzņēmuma darbības un finanšu rādītāju sakārtošanas sistēmā.
 
Tēmas
 
• grāmatvedības uzskaite un iedalījums;
• pašizmaksu un algas aprēķini;
• finanšu uzskaites mērķi;
• uzskaites un grāmatvedības operācijas;
• dokumentu kustība no sastādīšanas līdz nodošanai arhīvā;
• saimnieciskās operācijas, kontu plāni.
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Paaugstināta grāmatveža kvalifikācija un konkurētspēja.