*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Iekšējā loģistika (Internal logistics): Loģistikas procesi ražošanas uzņēmumā (V)

Stundu skaits: 60

Pieteikties

Saturs:
● Ražošanas loģistikas definīcijas un būtība, mērķi un uzdevumi.
● Loģistikas vides būtība un nozīme uzņēmumā.
● Iekšējā un ārējā vide, to ietekmējošie faktori.
● Mikroloģistiskās sistēmas elementi.
● Ražošanas loģistikas sistēmas.
● Krājumu vadība.