*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Iepirkšanas loģistika – izejvielu un materiālu piegādes (V)

Stundu skaits: 70

Pieteikties

Saturs:
●Iepirkšanas (apgādes) loģistikas mērķi un uzdevumi.
●Materiālo resursu iepirkšanas plānošana.
●Piegādātāju izvēle.
●Iepirkšanas sistēmas, to organizēšana.