*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

IKT produktu un pakalpojumu pārdošana (V)

Stundu skaits: 36

Pieteikties

Saturs:
● Tirgus segmentācija un IKT biznesa specifika.
● IKT brieduma modelis.
● Kanālu mārketinga definīcija un nozīme.
● Tirdzniecības kanāla koncepcija un tās nozīme IKT dalībniekiem.
● Pamatjēdzieni un izplatīšanas modeļi.
● Pārdošanas prasmes.