*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Informācijas digitalizācijas un publicēšanas metodes

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Programmas mērķis

Izglītības programmas mērķis ir attīstīt izglītojamo digitālo kompetenci, digitālo rīku efektīvu izmantošanu (Failiem.lv, ZOOM, Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, Google veidlapas, Classroom, Meet, Jamboard, YouTube).

Izglītības programma sniedz zināšanas par informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām, datu apstrādes un analīzes sfēras teksta apstrādes jomā, dokumentu pārvaldībā, tīmekļa resursu izmantošanā, veicina digitālo tehnoloģiju izmantošanas prasmes ikdienas darbā gan klātienē, gan tiešsaistē.     

Apgūstamās prasmes

  • Strādāt ar tiesšaistes platformu Failiem.lv, ZOOM, Microsoft Teams.
  • Pamatdarbības teksta redaktorā Word jaunu dokumentu veidošanai, tabulu veidošanā un formatēšanā, attēlu rediģēšanā.
  • Strādāt ar MS Excel programmu tabulas formatēšanai, datu ievadīšanai, formulu lietošanai, informācijas apstrādei  un pārbaudei, diagrammu un Pivot tabulu izveidošanai.
  • Veidot prezentācijas materiālus Power Point , izmantot automatizācijas funkcijas un tīmekļa vietnes Prezi.com rīkus.
  • Izmantot Google Drive failu glabāšanas un sinhronizācijas pakalpojumu piedāvātos rīkus, ievērojot drošības pasākumus.
  • Izmantot aptauju administrēšanas programmatūru Google veidlapas datu iegūšanai, apritei, analīzei, ievērojot datu aizsardzību.
  • Izmantot platformas Google Classroom, Meet, Jamboard iespējas, ievērojot tīkla etiķeti.
  • Izmantot video rakstīšanas, rediģēšanas rīku, YouTube video kanāla veidošanu, publicēšanu, pārvaldīšanu, ievērojot tīkla etiķeti.