*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

IT pārskats. Drošība. Tīmeklis.

Stundu skaits: 2

Pieteikties

Mērķis:

Palīdzēt citu jomu speciālistiem, jo īpaši juristiem, izprast būtiskākos IT terminus, darbības mehānismu pamata principus un vispārīgas IT drošības vadlīnijas, lai darbotos personu datu aizsardzības sfērā.

Tēmas:

  • Kas ir IT?
  • Informācijas un datu atšķirība;
  • Kas ir tīmeklis?
  • Tīmekļa pamata elementi;
  • Sīkdatnes;
  • IT drošības specifika;
  • Piekļuves kontrole.

T.sk. globālais tīmeklis, drošības līdzekļi, paroļu drošība, šifrēšana/kriptogrāfija, elektroniskais paraksts, vīrusu prevencija, pierādījumu sagatavošana, auditācijas pieraksti, IS drošības pārvaldība. 

Ieguvumi:

Izpratne par tīmekļa darbību un terminiem.