*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Programmas mērķis:

Programmā paredzēts apgūt prezentāciju veidošanu un prezentēšanu, pielietojot dažādas modernas prezentāciju veidošanas tehnikas un prezentēšanas iespējas, t.sk., tiešsaistes programmās.

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes

Piedāvājam iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes, t.sk.:

  • Veidot pārskatāmas, uzmanību piesaistošas un efektīvas prezentācijas satura un noformējuma ziņā, ņemot vērā dažādus psiholoģiskos aspektus, un veiksmīgi tās novadīt mērķauditorijai.
  • Izmantot dažādas lietotnes (PowerPoint, PowToon; Genially, Piktochart, Postermywall; H5p, Mentimeter; Jamboard, Linoit, Slido; Google Slides, Canva u.c.) prezentāciju veidošanai, pārzināt to iespējas un priekšrocības.
  • Izmantot dažādus digitālos rīkus (vides, audio, animācijas u.c.) prezentāciju dažādošanai.
  • Pārzināt lietišķās etiķetes normas (sasveicināšanās, atvadīšanās, apģērba etiķete u.c.).