*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

JavaScript programmēšanas pamati (V)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

JavaScript programmēšanas pamati

JavaScript programmēšanas pamati

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes

JavaScript programmēšanas pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

  • Ievads JavaScript programmēšanas valodā
  • HTML pamati
  • JavaScript datu veidi un mainīgie
  • Zarošanās un cikla konstrukcijas
  • Modulāra programmēšana ar funkcijām
  • Objektu orientētas programmēšanas pamati
  • Interneta pārlūka objekta modelis (BOM)
  • Interneta pārlūka objekta modelis
  • Datu saglabāšana lietojot Cookies

Kursu kalendārs

JavaScript ir skriptu valoda, kas balstīta uz prototipu koncepta. Valoda pamatā ir pazīstama pēc to izmantošanas tīmekļa vietnēs izpildīšanai uz klienta datora. Tā sākotnēji tika izstrādāta firmā Netscape Communications ar nosaukumu Mocha, vēlāk LiveScript, līdz ieguva tagadējo nosaukumu. Lai gan valodas sintakse ir līdzīga Sun Microsystems Java valodai, JavaScript vairāk līdzinās tādām funkcionālajām valodām kā Scheme un Self, tāpat arī Python. 1997.—1999. gadā valoda tika standartizēta ar nosaukumu ECMAScript.

Node.js ir atvērtā pirmkoda, starpplatformu JavaScript reāllaika vide, kas ļauj izpildīt JavaScript kodu servera pusē.

Vēsturiski JavaScript tika izmantots klienta pusē, JavaScript rakstīto kodu ievietojot tīmekļa lappuses HTML kodā, un to klienta pusē lietotāja pārlūkprogrammā darbināja JavaScript dzinis. Node.js ļauj JavaScript rakstītu kodu darbināt servera pusē, lai veidotu dinamisku tīmekļa lappušu saturu. Tādējādi Node.js ir kļuvusi par “JavaScript visur” paradigmas pamatelementu, ļaujot tīmekļa lietotnes servera un klienta daļu rakstīt vienā programmēšanas valodā.