*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Kiberdrošības nianses personas datu aizsardzības speciālistu darbā (Sp)

Stundu skaits: 6

Pieteikties

Fizisko personu datu aizsardzības nodrošināšanai kiberdrošības jautājums ir būtisks, it īpaši mūsdienās – šobrīd, kad mums rokās ir viedtālruņi un planšetes, kuru procesoru jauda un ietlipība ļauj īsā laikā apstrādāt ārkārtīgi lielus informācijas apjomus; kad Latvijas interneta tīkls ir atzīts par vienu no visātrākajiem pasaulē; kad personas praktiski visur novēro videonovērošanas ierīces; kad mūsu viedierīces un datori un pat televizori ir aprīkoti ar video un audio signāla ierakstīšanas iekārtām. Sabiedrības sociālā struktūra ir transformējusies uz informācijas sabiedrības formu, kas nozīmē, ka informācija ir būtiskākais resurss, kura pārvaldība šobrīd tiek veikta digitālajā vidē. Fizisko personu dati ir viens no informācijas avotiem, jo tirgus ekonomikas apstākļos svarīgākais gala patērētājs ir fiziskā persona. Līdz ar to, fizisko personu datu aizsardzības tiesību normu prasību izpildei, kiberdrošības jautājums ir būtisks. 

data-security 


Programmas mērķis:
Sniegt atbildes uz jautājumiem – kas ir kiberdrošība, kādēļ tā ir īpaši būtiska personas datu aizsardzības jomā un kāda ir drošākā rīcība, lai izvairītos no apdraudējumiem vai to atstātajām sekām informācijai.


Tēmas:
-Kas ir kiberdrošība;
-Modernie kiberdrošības draudi, to analīze:
    -DDOS;
    -vīrusi;
    -“pikšķerēšana”;
    -sociālā inženierija;
    -u.c.
-Droša datu uzglabāšana, pārsūtīšana un aizsardzība;
-Fizisko personu datu aizsardzība un datu uzglabāšana “mākonī”;
-labā prakse informācijas aizsardzībai un gribas izteikums digitālā vidē;
-rīcība kiberuzbrukuma gadījumā.


Ieguvumi un rezultāts:
Rast izpratni par kiberdrošības nozīmi personas datu aizsardzībā un spēju izprast kibedrošības apdraudējumus, to iespējamo ietekmi un veikt attiecīgus pretpasākumus.