*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Klientu attiecību pārvaldība (M)

Stundu skaits: 80

Pieteikties

 

Mērķis:

Izprast uzņēmuma stratēģijas lomu un nozīmi klientu attiecību vadībā, preču/pakalpojumu realizācijas vadīšanas pamatprincipus, klientu datu bāzes izveides procesus, izmantojot dažādus IT risinājumus.

Klientu attiecību pārvaldība ir biznesa stratēģija un kultūra, kas tiek integrēta uzņēmuma darbības pamata procesos, dodot iespēju organizācijām izprast un apmierināt klientu vajadzības.

 

Tēmas:

Uzņēmuma biznesa stratēģija Ÿ• Uzņēmuma stratēģijas loma un nozīme klientu attiecību vadībā • Uzņēmumu ietekmējošie faktori Ÿ• Pārdošanas komunikācijas, to organizēšana Ÿ• Pārdošanas darba plānošana. Pārdošanas metodes Ÿ• Mārketinga kampaņu veidošana Ÿ• Klientu attiecību pārvaldības koncepcijas un sistēmas apraksts •Ÿ Klientu attiecības pārvaldības sistēmu programrisinājumi un ieviešanas pamatprincipi uzņēmumā.