*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Komercdarbības pamati

Stundu skaits: 150

Pieteikties

 

Mērķis

 

Programmā paredzēts apgūt zināšanas un prasmes par komercdarbības uzsākšanas priekšnoteikumiem un komercdarbības formām Latvijā, šo formu priekšrocības un trūkumi, par faktoriem, kuri ietekmē komercdarbību, tās vadīšanu un kontroli, par mārketinga un menedžmenta jēdzieniem un to nepieciešamību komercdarbībā.

 

Tēmas

 

Uzņēmējdarbības un komercdarbības jēdzieni. Uzņēmējdarbības vide. Uzņēmējdarbības valstiskā regulēšana • Uzņēmējdarbības formas Latvijā, dibināšana, reģistrācija. Uzņēmējdarbības ierobežojumi • Komercdarbības formas • Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmējdarbības risks • Uzņēmuma līdzekļi, avoti, struktūra un tā finansēšana • Mārketinga darbība uzņēmumā • Produkta jēdziens. Tirgus niša. Produkta dzīves cikls. Cena, to ietekmējošie faktori. Cenu veidošanas metodes uzņēmumā. Produkta virzīšana tirgū. Reklāma un pārdošanas veicināšana • Vadīšanas pamati, jēdziens, funkcijas, metodes, stili • Personāla vadība, būtība, uzdevumi un motivēšana • Komunikācija un informācija, konfliktu risināšana • Darba samaksas principi uzņēmumā • Uzņēmuma dzīves cikls • Biznesa plāns, tā sastādīšanas principi.