*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Komercdarbības uzsākšana un mikrouzņēmējdarbība (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Mērķis:

Apgūstot mācību programmā paredzētos 6 moduļus (komercdarbības pamati, vadības pamati, finanšu vadība, grāmatvedība, saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi, mārketinga pamati un tirdzniecība, uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums ) sniegt uzņēmējdarbības uzsācējiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmējdarbības veikšanai  un/vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Kā reģistrēt savu darbību kā mikrouzņēmējdarbību un mikrouzņēmējdarbības organizēšanas kārtību.

 

Tēmas:

• Komercdarbības pamati • Vadības pamati  • Finanšu vadība • Grāmatvedība, saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi • Maksājamo nodokļu un atskaišu sistēma mikrouzņēmumā • Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite • Naudas līdzekļu uzskaite. Norēķinu uzskaite. Preču materiālo vērtību uzskaite. Pamatlīdzekļi  •  Darba apmaksas uzskaite • Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums • Mārketinga pamati un tirdzniecība • Mikrouzņēmuma priekšrocības • Mikrouzņēmuma reģistrācija un SIA pārreģistrācija par mikrouzņēmumu.

 
Rezultāts:
Apgūtas prasmes un iemaņas nākotnes vīzijas un mērķa uzstādīšanai, biznesa idejas radīšanai. Prasme izveidot uzņēmuma attīstības stratēģisko plānu, veidot komercdarbības SVID analīzi, izzināt klientu vajadzības. Prasme izmantot informācijas tehnoloģijas, veikt grāmatvedības organizēšanu, novērtēt uzņēmuma līdzekļus un iespējas. Prasme apgūt dokumentu sagatavošanu atbilstoši lietvedības normām, izstrādāt uzņēmuma biznesa plānu. Ievērot profesionālās ētikas principus, veidot sadarbības tīklus. Prasme pieņemt lēmumus un plānot perspektīvo attīstību.  Apgūtas prasmes un iemaņas uzsākt, organizēt un attīstīt mikrouzņēmējdarbību.