*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Komunikācijas prasmes

Stundu skaits: 16-24

Pieteikties
 
Mērķis
 
Apgūt zināšanas un izpratni par komunikāciju, tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot savas komunikāciju prasmes.
 
Tēmas
 
·       Saskarsme: kompetence, funkcijas, līmeņi, struktūra.
·       Pirmā iespaida radīšana, priekšstatu veidošana par otru cilvēku.
·       Komunikācijas mērķi, struktūra un modeļi.
·       Verbālā komunikācija, sarunas posmi.
·       Neverbālā komunikācija.
·       Komunikatīvās barjeras, to novērtēšana un izvairīšanās no konfliktsituācijām.
·       Darbs ar iebildumiem.
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Rezultātā apgūtas zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi spētu sadarboties ar apkārtējo sabiedrību gan personīgā, gan profesionālā līmenī.