*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Komunikācijas prasmes

Stundu skaits: 16-24

Pieteikties
 
Mērķis
 
Programmā paredzēts apgūt pamatiemaņas teicamas komunikācijas veidošanas mākā un veicināt izpratni par komunikāciju, tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot savas komunikāciju prasmes, lai veiksmīgāk spētu sadarboties ar apkārtējo sabiedrību gan personīgā, gan profesionālā līmenī.

Tēmas
 
Saskarsme: kompetence, funkcijas, līmeņi, struktūra • Pirmā iespaida radīšana, priekšstatu veidošana par otru cilvēku • Komunikācijas mērķi, struktūra un modeļi • Verbālā komunikācija, sarunas posmi • Neverbālā komunikācija • Komunikatīvās barjeras, to novērtēšana un izvairīšanās no konfliktsituācijām • Darbs ar iebildumiem.
 
Programmas apraksts izdrukai