*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā

Stundu skaits: 16

Pieteikties

Mērķauditorija:

Klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālisti.

 

Apmācību mērķis:

Paaugstināt klientu apkalpošanas un servisa līmeni uzņēmumā. Veicināt uz ilgtermiņa sadarbību vērstu klientu apkalpošanu, paaugstināt darbinieku zināšanas par komunikāciju ar dažādiem klientu tipiem un efektīvākajiem klientu apkalpošanas veidiem.


Apmācību programma:

1. Darbinieks  kā uzņēmuma vērtība:

 • Sava uzņēmuma prezentēšana;
 • Darbinieka individuāla un komandas loma sekmīgai uzņēmuma darbībai;
 • N uzņēmuma darbinieka /speciālista pašportrets jeb „ Es savām un Citu acīm”;
 • N uzņēmuma klientu apkalpošanas speciālistu darbinieku profesionālo prasmju analīze (katra vājās un stiprās puses):

          prasme DZIRDĒT;

          prasme REDZĒT, komunicēt (verbāli un neverbāli);

–     lietišķā komunikācija (sevis kā komunikācijas partnera apzināšanās, sociālā pieņemšana/nepieņemšana);

          prasme RUNĀT„ idejas pārdošana”, argumentu pielietojums;

          individuālais STRESA NOTURĪGUMS.

 • Sadarbība un komunikācija starp uzņēmuma nodaļām.

2. Klients kā uzņēmuma vērtība:

 • Klientu vēlmes, cerības;
 • Apkalpošanas nozīme un kvalitāte uzņēmumu konkurencē, konkurentu piedāvājumu analīze;
 • Orientācija uz klientu – laba apkalpošanas prakse;
 • Pakalpojums/ produkta SWOT analīze;
 • Klientu tipi, uzvedības modeļi, komunikācija;
 • Darbs ar iebildumiem, konfliktsituācijas;
 • Pozitīvas atmosfēras veidošanas pamatprincipu runājot pa tālruni;
 • Jautājumu tehnikas, mērķtiecīga klienta akcepta panākšana;
 • Transakciju analīze –efektīvs saskarsmes instruments.

3. Individuālais stresa menedžments:

 • Vingrinājumu kopums veselam darbinieka prātam un garam.

 Semināra ieguvumi:

 • Izpratne par N uzņēmuma darbinieka lomu uzņēmuma apkalpošanas un pārdošanas rezultātu sasniegšanā;
 • Labāka izpratne par sevi un klientu, viņa rīcības motīviem, kā arī efektīvākajiem komunikācijas veidiem;
 • Augstāka motivācija darbam un lojalitātes pastiprināšana uzņēmumam;
 • Esošo komunikācijas un pārdošanas prasmju apzināšanās un pilnveidošana;
 • Stresa menedžmenta vingrinājumu apguve.