*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā

Stundu skaits: 16

Pieteikties

Mērķauditorija:

Klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālisti.

 

Apmācību mērķis:

Paaugstināt klientu apkalpošanas un servisa līmeni uzņēmumā. Veicināt uz ilgtermiņa sadarbību vērstu klientu apkalpošanu, paaugstināt darbinieku zināšanas par komunikāciju ar dažādiem klientu tipiem un efektīvākajiem klientu apkalpošanas veidiem.


Apmācību programma:

1. Darbinieks  kā uzņēmuma vērtība:

 • Sava uzņēmuma prezentēšana;
 • Darbinieka individuāla un komandas loma sekmīgai uzņēmuma darbībai;
 • N uzņēmuma darbinieka /speciālista pašportrets jeb „ Es savām un Citu acīm”;
 • N uzņēmuma klientu apkalpošanas speciālistu darbinieku profesionālo prasmju analīze (katra vājās un stiprās puses):

          prasme DZIRDĒT;

          prasme REDZĒT, komunicēt (verbāli un neverbāli);

–     lietišķā komunikācija (sevis kā komunikācijas partnera apzināšanās, sociālā pieņemšana/nepieņemšana);

          prasme RUNĀT„ idejas pārdošana”, argumentu pielietojums;

          individuālais STRESA NOTURĪGUMS.

 • Sadarbība un komunikācija starp uzņēmuma nodaļām.

2. Klients kā uzņēmuma vērtība:

 • Klientu vēlmes, cerības;
 • Apkalpošanas nozīme un kvalitāte uzņēmumu konkurencē, konkurentu piedāvājumu analīze;
 • Orientācija uz klientu – laba apkalpošanas prakse;
 • Pakalpojums/ produkta SWOT analīze;
 • Klientu tipi, uzvedības modeļi, komunikācija;
 • Darbs ar iebildumiem, konfliktsituācijas;
 • Pozitīvas atmosfēras veidošanas pamatprincipu runājot pa tālruni;
 • Jautājumu tehnikas, mērķtiecīga klienta akcepta panākšana;
 • Transakciju analīze –efektīvs saskarsmes instruments.

3. Individuālais stresa menedžments:

 • Vingrinājumu kopums veselam darbinieka prātam un garam.

 Semināra ieguvumi:

 • Izpratne par N uzņēmuma darbinieka lomu uzņēmuma apkalpošanas un pārdošanas rezultātu sasniegšanā;
 • Labāka izpratne par sevi un klientu, viņa rīcības motīviem, kā arī efektīvākajiem komunikācijas veidiem;
 • Augstāka motivācija darbam un lojalitātes pastiprināšana uzņēmumam;
 • Esošo komunikācijas un pārdošanas prasmju apzināšanās un pilnveidošana;
 • Stresa menedžmenta vingrinājumu apguve.