*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Konflikti darbā (iemesli un metodes to novēršanai)

Stundu skaits: 8

Pieteikties


Semināra mērķis

Ikviens darbinieks vēlas strādāt komfortablā atmosfērā, taču darba intervijā neviens neizpauž uzņēmuma iekšējās problēmas – visi sola saliedētu un draudzīgu kolektīvu. Reti kurš spēj distancēties no nesaskaņām darbā, tās ietekmē darbinieka garastāvokli un neizbēgami arī attieksmi pret darbu un tā rezultātu. Ir moderni šīs nesaskaņas saukt par mobingu vai bosingu un mēģināt cīnīties ar to ar izrunāšanos, taču ir pavisam citi un viegli izskaidrojami iemesli, kas nosaka darbinieku nonākšanu šādās situācijās.
Seminārā uzzināsiet par to, kā saprast vai jaunais darbinieks iederēsies jūsu darba kolektīvā un kā jau priekšlaicīgi prognozēt viņa uzvedību domstarpību, strīda un konflikta laikā. Uzzināsiet par pastāvošo konfliktu iemesliem un veidiem to izbeigšanai. Saņemsiet praktiskus padomus par darba kolektīva organizēšanu, lai līdz minimumam samazinātu nesaskaņu rašanās iespējas.

Mērķauditorija
Personāla speciālisti, personāla vadītāji, visu līmeņu vadītāji, darbinieki.
 
Tēmas
 
1.Katram ir savs konfliktieris.
  • Kā viņu atpazīt?
  • Kā no viņa izvairīties?
  • Kā gūt labumu no sava konfliktiera?
  • Metodes. Testi. Piemēri.
 
2. Ja konflikts jau ir noticis.
  • Vai dialogs par notikušo novērsīs jaunu nesaskaņu veidošanos?
  • Piemēri. Salīdzinājumi.
 
3.Komfortablas darba grupas izveidošana dažādiem mērķiem – jaunu ideju radīšanai, projekta pabeigšanai, pasākuma organizēšanai. Piemēri.
 
Metodes
Seminārs notiek aktīvas, radošas diskusijas veidā un ikvienam būs iespēja uzdot tieši sev aktuālus un interesējošus jautājumus, kā arī dalīties savā pieredzē. Paši ar saviem piemēriem uzreiz varēsiet izprast nesaskaņu iemeslus un iespējas tos novērst. Seminārs balstīts uz jaunas praktiskās psiholoģijas nozares – socionikas – pamatiem.
Socionika ir zinātne par cilvēka psihes informatīvo mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Socionika māca, ka visi cilvēki informāciju uztver un apstrādā 16 atšķirīgos veidos, ikviens no mums pieder kādam no 16 socioniskajiem tipiem. Katram tipam viena funkcija ir spēcīgāka, dominējoša, taču tāpat ikvienam ir sava vājā funkcija. Tas nozīmē, ka ikvienam piemīt kāda spēcīga īpašība, bet tāpat ikviens no mums ir vājš kādās izpausmēs. Seminārā ikvienam būs iespēja noskaidrot savu tipu!