*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Krievu valodas kursi. Krievu valoda bez priekšzināšanām (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Flag_of_Russia.svg   Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg

Mērķis

Neliela vārdu krājuma, vienkāršāko frāžu un teikumu apguve, lai varētu vienkāršā veidā sazināties ikdienas situācijās, saprast lēni runātu tekstu, aizpildīt standarta veidlapas.

Tēmas

ŸSasveicināšanās. Oficiālās un neoficiālās iepazīšanās formas, iepazīstināšana. Pieklājības frāzes Ÿ• Ÿ Informācija par personu. Ģimene Ÿ• Ÿ Paradumu raksturojums, intereses, hobiji ŸŸ• Dienu, mēnešu un gadalaiku nosaukumi. Krāsas. Laika apstākļi Ÿ• Ÿ Pulksteņa laiks. Dienas kārtība Ÿ• Ÿ Darbs, profesijas. Darba pienākumi Ÿ•  Vēstuļu rakstīšana. E-pasts ŸŸ• Sarunas pa telefonu Ÿ• Ÿ Datumi. Sarunāt tikšanos Ÿ• Ÿ Iepirkšanās Ÿ• Ÿ Svētki un svinamās dienas ŸŸ•  Brīvā laika pavadīšana Ÿ• Ÿ Mājoklis Ÿ• Ÿ Veselība Ÿ• Ÿ Ceļojumi. Viesnīcas, biļešu rezervēšana ŸŸ• Gramatika.

Rezultāts

Apgūtas krievu valodas pamatzināšanas, sarunvaloda un gramatika, kā arī leksika, lai izmantotu to situācijām, ar kurām cilvēks saskaras ikdienā dažādās darbības jomās.