*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Krievu valodas kursi. Krievu valoda (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

Flag_of_Russia.svg  Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg

Mērķis

Programmā paredzēts apgūt krievu valodas pamatzināšanas, ietverot galvenās gramatikas tēmas, un prasmes sazināties krievu valodā dažādās ikdienas darba situācijās.

Tēmas

Iepazīšanās, iepazīstināšana. Pieklājības frāzes • Personas informācija. Ģimene • Iepirkšanās • Laika apstākļi. Gadalaiki • Darbs, profesijas. Darba pienākumi. Dienas kārtība • Vēstuļu rakstīšana. E-pasts • Sarunas pa telefonu • Personas raksturojums. CV. Motivācijas vēstule • Vizītes organizēšana. Programmas sastādīšana • Brīvā laika pavadīšana (kultūras pasākumi, iepirkšanās, ēšana) • Personas prasmes. Darba intervija. Piedāvājumi, ieteikumi, un prasības • Komandējumi, darījumu braucieni. Viesnīcas, biļešu rezervēšana • Vietas apraksts. Ceļa jautāšana/stāstīšana • Preces, piegāde, transports • Problēmas, to risināšana (transports, veselība, utt.) • Banku pakalpojumi • Klientu apkalpošana • Svētki, svinamās dienas • Diskusija, viedokļa argumentēšana.

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves izglītojamie būs ieguvuši zināšanas par krievu valodas fonētiku un gramatisko sistēmu; nepieciešamo vārdu krājumu un prasmes sazināties krievu valodā dažādās ikdienas situācijās; saprast elementāru rakstītu un dzirdētu informāciju; elementāro, ar profesiju saistīto vārdu krājumu un prasmes komunicēt ar darba devēju vai potenciālo sadarbības partneri no ārvalstīm un klientiem ikdienas darba situācijās; prasmi izmantot valodu reālās darba situācijās; apguvuši krievu valodas gramatikas un teikumu struktūras pamatzināšanas.