*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Krievu valodas kursi. Krievu valoda (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

Flag_of_Russia.svg  Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg

Mērķis

Programmā paredzēts apgūt krievu valodas pamatzināšanas, ietverot galvenās gramatikas tēmas, un prasmes sazināties krievu valodā dažādās ikdienas darba situācijās.

Tēmas

Iepazīšanās, iepazīstināšana. Pieklājības frāzes • Personas informācija. Ģimene • Iepirkšanās • Laika apstākļi. Gadalaiki • Darbs, profesijas. Darba pienākumi. Dienas kārtība • Vēstuļu rakstīšana. E-pasts • Sarunas pa telefonu • Personas raksturojums. CV. Motivācijas vēstule • Vizītes organizēšana. Programmas sastādīšana • Brīvā laika pavadīšana (kultūras pasākumi, iepirkšanās, ēšana) • Personas prasmes. Darba intervija. Piedāvājumi, ieteikumi, un prasības • Komandējumi, darījumu braucieni. Viesnīcas, biļešu rezervēšana • Vietas apraksts. Ceļa jautāšana/stāstīšana • Preces, piegāde, transports • Problēmas, to risināšana (transports, veselība, utt.) • Banku pakalpojumi • Klientu apkalpošana • Svētki, svinamās dienas • Diskusija, viedokļa argumentēšana.

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves izglītojamie būs ieguvuši zināšanas par krievu valodas fonētiku un gramatisko sistēmu; nepieciešamo vārdu krājumu un prasmes sazināties krievu valodā dažādās ikdienas situācijās; saprast elementāru rakstītu un dzirdētu informāciju; elementāro, ar profesiju saistīto vārdu krājumu un prasmes komunicēt ar darba devēju vai potenciālo sadarbības partneri no ārvalstīm un klientiem ikdienas darba situācijās; prasmi izmantot valodu reālās darba situācijās; apguvuši krievu valodas gramatikas un teikumu struktūras pamatzināšanas.