*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Курсы повышения квалификации бухгалтеров

Количество часов: 80

Записаться

Цель

Совершенствовать квалификацию бухгалтера, предоставляя знания о плане счетов, балансе, расчете прибыли и убытков – суть и значение в работе и финансовой системе предприятия.

Темы 

• бухгалтерский учет – его разделения;

• расчет себестоимости и зарплаты;

• цели финансового учета;

• учеты и бухгалтерские операции;

• движение документов от составления до сдачи в архив;

• хозяйственные операции, планы счетов.

 

Преимущества и результат

В результате прохождения курсов повышается квалификация, а так же конкурентоспособность на рынке труда.