*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Курсы повышения квалификации бухгалтеров

Количество часов: 80

Записаться

Цель

Совершенствовать квалификацию бухгалтера, предоставляя знания о плане счетов, балансе, расчете прибыли и убытков – суть и значение в работе и финансовой системе предприятия.

Темы 

• бухгалтерский учет – его разделения;

• расчет себестоимости и зарплаты;

• цели финансового учета;

• учеты и бухгалтерские операции;

• движение документов от составления до сдачи в архив;

• хозяйственные операции, планы счетов.

 

Преимущества и результат

В результате прохождения курсов повышается квалификация, а так же конкурентоспособность на рынке труда.