*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Kvalitātes vadības pamati

Stundu skaits: 48-60

Pieteikties
 
Mērķis
 
Apgūt zināšanas par vadības teorijas pamatiem, organizāciju, lēmumu pieņemšanas procesiem, metodēm, plānošanu, psiholoģiskajām attiecībām organizācijā, apgūtas zināšanas un praktiskas iemaņas kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā, ieviešanā un uzturēšanā.
 
Tēmas
 
·       Kvalitātes vadības teorijas pamati.
·       Lēmumu pieņemšanas process un metodes.
·       Vadīšanas psiholoģija.
·       Vadības stili.
·       Kvalitātes vadības sistēmas būtība, standarta 9001:2015 prasību skaidrojums.
·       KVS ieviešanas posmi, kvalitātes izmaksas.
·       Personāla vadība un apmācība.
·       Procesu vadība.
·       Dokumentu un kvalitātes pierakstu vadība:.
·       Neatbilstību vadība.
·       Klientu apmierinātības mērījumi, mērījumu metodes.
·       Iekšējais audits.
·       KVS uzturēšana un pilnveidošana.
·       Vides un darba drošības sistēmu integrēšanas KVS.
·       Sertifikācijas process uzņēmumā.
·       Izcilības modeļi un visaptverošās kvalitātes vadība.
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Apgūtas zināšanas un iemaņas par kvalitātes vadības sistēmas izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu.