*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Kvalitātes vadības pamati

Stundu skaits: 48-60

Pieteikties
 
Mērķis
 
Apgūt zināšanas par vadības teorijas pamatiem, organizāciju, lēmumu pieņemšanas procesiem, metodēm, plānošanu, psiholoģiskajām attiecībām organizācijā, apgūtas zināšanas un praktiskas iemaņas kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā, ieviešanā un uzturēšanā.
 
Tēmas
 
·       Kvalitātes vadības teorijas pamati.
·       Lēmumu pieņemšanas process un metodes.
·       Vadīšanas psiholoģija.
·       Vadības stili.
·       Kvalitātes vadības sistēmas būtība, standarta 9001:2015 prasību skaidrojums.
·       KVS ieviešanas posmi, kvalitātes izmaksas.
·       Personāla vadība un apmācība.
·       Procesu vadība.
·       Dokumentu un kvalitātes pierakstu vadība:.
·       Neatbilstību vadība.
·       Klientu apmierinātības mērījumi, mērījumu metodes.
·       Iekšējais audits.
·       KVS uzturēšana un pilnveidošana.
·       Vides un darba drošības sistēmu integrēšanas KVS.
·       Sertifikācijas process uzņēmumā.
·       Izcilības modeļi un visaptverošās kvalitātes vadība.
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Apgūtas zināšanas un iemaņas par kvalitātes vadības sistēmas izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu.