*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Laba klientu apkalpošanas prakse

Stundu skaits: 8

Pieteikties

Mērķis: radīt klientu apkalpošanas nodaļas darbiniekiem papildus motivāciju, piegādāt metodes efektīvai un profesionālai ikdienas darba uzdevumu izpildei, sniegt atbalstu vadītājiem mērķtiecīgākai klientu apkalpošanas darbinieku, operatoru, u.tml., vadīšanai, palīdzēt sasniegt plānotos rezultātus.

  

Tēmas:

  • Apkalpošanas nozīme konkurences situācijā

  • Ilgtermiņa sadarbības iespējas ar klientu

  • Profesionāla klientu apkalpošana

  • Pozitīvisma nozīme pārdošanā pa telefonu

  • Pozitīva domāšana un sekmīgs stresa menedžments

  • Klientu psiholoģiska novērtēšana un ietekmēšana

  •  

  • Idejas pārdošana

  • Darbs ar klientu iebildumiem

  • Katra darbinieka individuālais attīstības plāns

 

Apmācību procesā izmantojamās metodes: lekcija, darbs mazajās grupās, praktisku gadījumu analīze, testi, lomu spēles, case study.