*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка A2). VALSTS VALODA – PAMATA LĪMEŅA 2. PAKĀPE (A2)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка A2

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка A2

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка A2

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sāk izmantot valodu sociālo funkciju un komunikatīvo darbību īstenošanai.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

  1. Persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos.
  2. Lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un savu nodarbošanos.
  3. Prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis).
  4. Prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus.
  5. Uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus tekstus.
  6. Spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām.
  7. Ir vispārīgas zināšanas un pirmssākumos apgūta prasme izvēlēties un lietot situācijai un nosacījumiem atbilstošus valodas līdzekļus: sev labi pazīstamas, vienkāršas leksiskās, gramatiskās un semantiskās latviešu valodas normas. Ir izpratne par latviešu valodas sistēmu un elementāra prasme uz šo zināšanu pamata saprast un pašam veidot vienkāršus, īsus gramatiski pareizus tekstus. Spēj vienkāršā veidā sazināties, ja sarunu biedrs teikto lēnām atkārto vai pasaka citiem vārdiem un palīdz formulēt to, ko persona cenšas pasacīt. Prot uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem sarunā par sev labi zināmām tēmām. Turpina apgūt stratēģisko kompetenci mutvārdu saziņā.

Kursu kalendārs


Valsts valodas prasmes līmeņi

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-limeni

Valstī noteikto valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība

No 1992.gada

līdz 2000.gada

31.augustam

No 2000.gada 1.septembra

līdz 2009.gada

31.augustam

Kopš 2009.gada

1. septembra

Pirmā (zemākā) pakāpe 1 A A1 (pamata līmenis)
1 B A2 (pamata līmenis)
Otrā (vidējā) pakāpe 2 A B1 (vidējais līmenis)
2 B B2 (vidējais līmenis)
Trešā (augstākā) pakāpe 3 A C1 (augstākais līmenis)
3 B C2 (augstākais līmenis)