*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка B1). VALSTS VALODA – VIDĒJĀ LĪMEŅA 1. PAKĀPE (B1)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка B1

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка B1

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка B1

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izmanto valodu dažādās ikdienas saziņas situācijās, uzturoties, kā arī patstāvīgi dzīvojot Latvijā.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

  • Persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmiem profesionāliem tematiem.
  • Spēj īsi formulēt un pamatot savu viedokli.
  • Prot lasīt un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus.
  • Spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves situācijām vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem.
  • Uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par sadzīves vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem.
  • Ir pietiekams vārdu krājums, lai spētu sarunāties par tādiem tematiem kā ģimene, intereses, darbs, ceļošana un jaunākie notikumi, tomēr reizēm meklē vārdus vai izsakās aprakstoši. Prot diezgan pareizi izmantot biežāk lietotās valodas konstrukcijas, ja tās ir saistītas ar zināmām, iepriekš paredzamām situācijām. Prot izteikties saprotami, kaut arī runā ir pauzes, apdomājot, kā pareizi gramatiski runāt un kādu leksiku lietot, kā arī labojot kļūdas garākā, brīvi veidotā tekstā. Prot iesākt, uzturēt un pabeigt vienkāršu sarunu par zināmām vai interesējošām tēmām. Spēj atkārtot daļu no iepriekš dzirdētā, tā apstiprinot sapratni. Prot savienot atsevišķus, vienkāršus, īsus elementus lineāri saistītā tekstā.

Kursu kalendārs


Valsts valodas prasmes līmeņi

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-limeni

Valstī noteikto valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība

No 1992.gada

līdz 2000.gada

31.augustam

No 2000.gada 1.septembra

līdz 2009.gada

31.augustam

Kopš 2009.gada

1. septembra

Pirmā (zemākā) pakāpe 1 A A1 (pamata līmenis)
1 B A2 (pamata līmenis)
Otrā (vidējā) pakāpe 2 A B1 (vidējais līmenis)
2 B B2 (vidējais līmenis)
Trešā (augstākā) pakāpe 3 A C1 (augstākais līmenis)
3 B C2 (augstākais līmenis)