*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка B2). VALSTS VALODA – VIDĒJĀ LĪMEŅA 2. PAKĀPE (B2)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка B2

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка B2

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка B2

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā ir apguvis prasmi efektīvi (galvenokārt lingvistiski) izmantot latviešu valodu, apmeklējot Latviju vai dzīvojot vidē, kur latviešu valoda tiek izmantota ikdienas komunikācijā.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

  • Persona var diezgan brīvi un bez sagatavošanās sazināties, aktīvi piedalīties diskusijās par sev zināmām problēmām, pamatojot un aizstāvot savu viedokli.
  • Spēj skaidri un detalizēti runāt par dažādām zināmām tēmām, prot pamatot savus uzskatus par apspriežamo jautājumu, var izvērtēt atšķirīgus viedokļus.
  • Saprot pārskatus un rakstus par aktuālām problēmām, kuros pausta noteikta attieksme vai viedoklis.
  • Prot uzrakstīt skaidru, detalizētu tekstu par dažādiem jautājumiem, uzrakstīt eseju vai ziņojumu. Prot dot rakstisku, argumentētu informāciju,  uzrakstīt vēstules , akcentējot nozīmīgākos notikumus un iespaidus.
  • Uztver un saprot dabiskā tempā runātu garāku runu un lekcijas, pagūstot izsekot līdzi pat sarežģītai argumentācijai, ja temats ir pietiekami pazīstams. Saprot gandrīz visu TV ziņās un reportāžās par jaunākajiem notikumiem. Saprot gandrīz visas filmas literārā valodā.
  • Ir pietiekams vārdu krājums, lai spētu izteikt viedokli par vispārējiem jautājumiem, īpaši nemeklējot vārdus un lietojot saliktus teikumus. Pārsvarā izsakās vienmērīgā tempā, bez īpašas vilcināšanās un runā gandrīz gramatiski pareizi, no atsevišķiem izteikumiem veidojot vienotu, skaidru runu. Garākā tekstā var gadīties daži domas pārrāvumi. Prot uzsākt sarunu, vajadzīgajā brīdī iesaistīties sarunā, kā arī prot pabeigt sarunu, lai gan ne vienmēr to izdara veikli.

Kursu kalendārs


Valsts valodas prasmes līmeņi

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-limeni

Valstī noteikto valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība

No 1992.gada

līdz 2000.gada

31.augustam

No 2000.gada 1.septembra

līdz 2009.gada

31.augustam

Kopš 2009.gada

1. septembra

Pirmā (zemākā) pakāpe 1 A A1 (pamata līmenis)
1 B A2 (pamata līmenis)
Otrā (vidējā) pakāpe 2 A B1 (vidējais līmenis)
2 B B2 (vidējais līmenis)
Trešā (augstākā) pakāpe 3 A C1 (augstākais līmenis)
3 B C2 (augstākais līmenis)