*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Latviešu valodas sarunvalodas treniņgrupas

Stundu skaits: 60

Pieteikties

Flag_of_Latvia.svg Coat_of_arms_of_Latvia.svg

Тренировочные группы разговорного латышского языка

Programmas mērķis:

Uzlabot un pilnveidot sarunvaloduб komunicējot par ikdienišķām un ar profesionālo darbību saistītām tēmām profesionāla pasniedzēja/trenera vadībā.

Предлагаем совершенствовать и развивать разговорный язык в общении на повседневные и профессиональные темы.

 riga

Latviešu valodas sarunvalodas treniņgrupas ietver sekojošus latviešu valodas apmācību elementus:

1) komunikatīvo kompetenču apguvi:
-saziņu (dialogi, runa atbilstīga saziņas situācijai, saziņā ievēro apgūtās verbālās un neverbālās etiķetes normas);
– klausīšanos (saprot saziņas komunikatīvo nolūku);
– runāšanu (izsaka un argumentē savu viedokli, veido mutvārdu tekstu atbilstoši situācijai);
-lasīšanu (lasa ar izpratni dažādas tematikas valodu stilu un runas žanru tekstus).

2) sociālkultūras kompetenču apguvi:
-kultūras konteksts Latvijā;
-starpkultūru dialogs;
-valoda kā tautas kultūras sastāvdaļa.

Prasības sākotnējām valodas zināšanām: Valsts valodas pamatzināšanas A1, A2 (pamata prasmes) līmenī.