*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Latviešu valodas sarunvalodas treniņgrupas

Stundu skaits: 60

Pieteikties

Flag_of_Latvia.svg Coat_of_arms_of_Latvia.svg

Тренировочные группы разговорного латышского языка

Programmas mērķis:

Uzlabot un pilnveidot sarunvaloduб komunicējot par ikdienišķām un ar profesionālo darbību saistītām tēmām profesionāla pasniedzēja/trenera vadībā.

Предлагаем совершенствовать и развивать разговорный язык в общении на повседневные и профессиональные темы.

 riga

Latviešu valodas sarunvalodas treniņgrupas ietver sekojošus latviešu valodas apmācību elementus:

1) komunikatīvo kompetenču apguvi:
-saziņu (dialogi, runa atbilstīga saziņas situācijai, saziņā ievēro apgūtās verbālās un neverbālās etiķetes normas);
– klausīšanos (saprot saziņas komunikatīvo nolūku);
– runāšanu (izsaka un argumentē savu viedokli, veido mutvārdu tekstu atbilstoši situācijai);
-lasīšanu (lasa ar izpratni dažādas tematikas valodu stilu un runas žanru tekstus).

2) sociālkultūras kompetenču apguvi:
-kultūras konteksts Latvijā;
-starpkultūru dialogs;
-valoda kā tautas kultūras sastāvdaļa.

Prasības sākotnējām valodas zināšanām: Valsts valodas pamatzināšanas A1, A2 (pamata prasmes) līmenī.