*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Mērķis

Darba vietā lietojamās biznesa terminoloģijas un lietišķās komunikācijas prasmju apgūšana.

Tēmas

Telefonsarunas, ziņojumi, e-pasts (lūgumi, pieprasījumi, problēmu risinājumi, tikšanās organizēšana) • Apmeklētāju, viesu pieņemšana (iepazīšanās, uzaicinājumi, piedāvājumi, sarunas) • Prezentēšana (kompānija, tās struktūra, pakalpojumi, produkti, pārmaiņas, plāni) • Vizuālo līdzekļu izmantošana (grafiku, tabulu izmantošana, situācijas, procesu, izmaiņu raksturojums, finansu rezultāti un atskaites) • Biznesa korespondence (vēstules struktūra, sūdzības, pasūtījumi, pieprasījumi, uzaicinājumi) • Darba pieprasījumi (darba apraksts, CV, pieteikuma vēstule, darba intervija).

Rezultāts

Pilnveidotas angļu valodas prasmes biznesa terminoloģijā un komunikācijā.