*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Mērķis

Darba vietā lietojamās biznesa terminoloģijas un lietišķās komunikācijas prasmju apgūšana.

Tēmas

Telefonsarunas, ziņojumi, e-pasts (lūgumi, pieprasījumi, problēmu risinājumi, tikšanās organizēšana) • Apmeklētāju, viesu pieņemšana (iepazīšanās, uzaicinājumi, piedāvājumi, sarunas) • Prezentēšana (kompānija, tās struktūra, pakalpojumi, produkti, pārmaiņas, plāni) • Vizuālo līdzekļu izmantošana (grafiku, tabulu izmantošana, situācijas, procesu, izmaiņu raksturojums, finansu rezultāti un atskaites) • Biznesa korespondence (vēstules struktūra, sūdzības, pasūtījumi, pieprasījumi, uzaicinājumi) • Darba pieprasījumi (darba apraksts, CV, pieteikuma vēstule, darba intervija).

Rezultāts

Pilnveidotas angļu valodas prasmes biznesa terminoloģijā un komunikācijā.