*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

Stundu skaits: 100

Pieteikties
Flag_of_the_United_Kingdom.svg 

Mērķis

 Programma paredzēta apmācāmiem, kuri plāno strādāt kā biroju un sekretariāta vadītāji, personāldaļā, kā klientu apkalpošanas speciālisti, kas atbild par lietvedību un darba normu ievērošanu uzņēmumā vai iestādē.
 

Tēmas

Darba likumdošana (darba tiesības, darba līgums, darba kārtība, pieņemšana darbā, darba laiks un samaksa, atvaļinājumi, darba strīdi) • darba stress ( stresa avoti, izpausmes, sekas, stresa samazināšana, novēršana, pārvarēšana) • sabiedriskās attiecības (plānošana, mērķauditorijas apzināšana, masu mediji, publiskā runa) • klientorientēta saskarsme (darbinieku un klientu savstarpējā uztvere un sapratne, saskarsmes iespējas, konflikti) • lietišķā etiķete (valodas, neverbālā, apģērba etiķete, vizītkartes, dāvināšanas kultūra, viesmīlība) • lietvedība (dokumentu būtība un izmantošana) • sarakste ar saturam atbilstošu rakstu valodu (dažāda satura un stila dokumentu noformējums, uzrunas formas, pieklājības frāzes, ziņojumi, sūdzības, e – vēstules, CV, ielūgumi, vēstules) • telefonsarunas (pasūtījumi, sūdzības, problēmu risināšana, vienošanās, tikšanās sarunāšana, pārdošana pa telefonu, viesnīcas un restorāna rezervēšana, transporta pasūtīšana ielūgums).
 

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas prasmes un iemaņas angļu valodas izmantošanai darba (biroja) vidē atbilstoši Higher Intermediate līmeņa pakāpei, iepazīstoties ar lietišķo tikšanos, sapulču leksiku, stratēģisko prezentāciju, pārrunu vadīšanu, spēju uzstāties auditorijas priekšā.