*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Lietišķā komunikācija un prezentācijas prasmes

Stundu skaits: 16

Pieteikties

Mērķis

Veicināt izpratni par komunikāciju, tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot savas komunikāciju prasmes, lai veiksmīgāk spētu sadarboties ar apkārtējo sabiedrību gan personīgā, gan profesionālā līmenī. Nostiprināt un uzlabot uzstāšanās prasmes, atklāt vājākās vietas savas uzstāšanās gaitā, uzlabot kontaktu ar auditoriju, kā arī iegūt pārliecību par savām spējām.

 

Tēmas:

• Saskarsme: kompetence, funkcijas, līmeņi, struktūra. •  Pirmā iespaida radīšana, priekšstatu veidošana par otru cilvēku. •  Komunikācijas mērķi, struktūra un modeļi. • Verbālā komunikācija, sarunas posmi. •  Neverbālā komunikācija. •  Komunikatīvās barjeras, to novērtēšana un izvairīšanās no konfliktsituācijām. Darbs ar iebildumiem. •  Kā veiksmīgi noformulēt uzstāšanās mērķi. •  Prezentācijas sagatavošana, struktūra un plāns – scenārijs. •  Prezentācijas tehnika, tehnoloģijas, vizualizācija. •  Materiālu atlase, argumentācija. •  Kontakta veidošana. Ķermeņa valoda. Balss. Emocijas. •  Prezentācijas vadīšana. Auditorija. •  Lampu drudža un citu grūtību pārvarēšana. Atbildes uz jautājumiem. •  Darbs pēc prezentācijas. Prezentācija pārdošanā. •  Tipiskas kļūdas, ieteikumi