*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Lietišķā valsts valoda (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Flag_of_Latvia.svg Coat_of_arms_of_Latvia.svg

Mērķis

Apgūt profesionālo leksiku latviešu valodā un brīvi izmantot valodas iemaņas komunicējot biznesa vidē

Tēmas

GramatikaŸŸ – Iepazīšanās, intervija Ÿ- Darba diena -Ÿ Uzņēmuma (biroja) apmeklējums Ÿ- Biroja darba organizatora darbības sfēras, darba pienākumi -Ÿ Lietišķās pusdienas -Ÿ Uzņēmuma kultūra -Ÿ Darbinieku pieņemšana darbā, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana, aiziešana (atlaišana) no darba Ÿ- Lietišķā saruna pa telefonu -Ÿ Komandējumi, darījuma braucieni. Brauciena (komandējuma, ceļojuma) biļešu rezervēšana, iegāde, atgriešana -Ÿ Sadarbības partneri -Ÿ Kā nokļūt…? Viesnīcā -Ÿ Cilvēka (darbinieka) ārējais izskats. Apģērbs Ÿ Izturēšanās. Rakstura īpašības -Ÿ Bizness un vadība. Juridiskie dokumenti Ÿ- Biznesa etiķete -Ÿ Projektu vadība -Ÿ Personāls Ÿ- Reklāma un tirgus izpēte -Ÿ Preču piegāde -Ÿ Līgumi –  Klientu apkalpošana -Ÿ Darba sanāksmes -Ÿ Bankas un to darbība -Ÿ Kultūra. Tradīcijas Latvijā un ES -Ÿ Intereses un aizraušanās.

Rezultāts

Iegūtas padziļinātas valodas prasmes, prasmes brīvi saprast un komentēt dažādus tekstus, prast veidot dažādas teikumu konstrukcijas, prast rakstīt dažādas sarežģītības dokumentu  tekstus, brīvi prast runāt par dažādām profesionālām tēmām.