*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Lietišķās saskarsmes māksla

Stundu skaits: 8

Pieteikties

Mērķis:

 

Iepazīties ar veiksmīgas lietišķās saskarsmes pamatnoteikumiem, kuri ļaus apzināties un pilnveidot savstarpējās kontaktēšanās iemaņas. Iegūtās zināšanas palīdzēs veiksmīgāk dibināt kontaktus, novērtēt, kontrolēt un uzlabot savu uzvedības stilu saskarsmē, novērtēt saskarsmes partneri un izprast viņa vēlmes un vajadzības, efektīvāk uztvert un nodot informāciju. Kā arī uzlabos izpratni par klientu apkalpošanas procesu, tā etapiem prasmes un pilnveidot prasmes apkalpošanas procesa organizēšanā un vadīšanā.

 

Tēmas:                       


  • Saskarsmes būtība un funkcijas
  • Verbālās un neverbālās saskarsmes nozīme
  • Savstarpējās uztveres un sapratnes mehānismi
  • Pirmā iespaida veidošanās mehānisms
  • Pozīcijas saskarsmē
  • Saskarsmes barjeras un to pārvarēšanas iespējas
  • Darījuma sarunas
  • Darbs ar klientu

 

Metodoloģija:

 

Paredzēta gan teorētiskās informācijas sniegšana, gan diskusijas, gan praktiskā darbība, izzinot savas un apkārtējo saskarsmes nianses, tās izpausmes un to, kā veidot savstarpēji patīkamu komunikāciju pat ļoti emocionālās situācijās.