*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Lietuviešu valoda (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

Flag_of_Lithuania.svg  Coat_of_arms_of_Lithuania.svg

Mērķis

Neliela vārdu krājuma, vienkāršāko frāžu un teikumu apguve, lai varētu vienkāršā veidā sazināties ikdienas situācijās, saprast lēni runātu tekstu, aizpildīt standarta veidlapas.

Tēmas

ŸSasveicināšanās. Oficiālās un neoficiālās iepazīšanās formas, iepazīstināšana. Pieklājības frāzes Ÿ• Informācija par personu. Ģimene •Ÿ Paradumu raksturojums, intereses, hobiji Ÿ• Dienu, mēnešu un gadalaiku nosaukumi. Krāsas. Laika apstākļi Ÿ• Pulksteņa laiks. Dienas kārtība •Ÿ Darbs, profesijas. Darba pienākumi •Ÿ Vēstuļu rakstīšana. E-pasts •Ÿ Sarunas pa telefonu Ÿ• Datumi. Sarunāt tikšanos •Ÿ Iepirkšanās Ÿ• Svētki un svinamās dienas Ÿ• Brīvā laika pavadīšana •Ÿ Mājoklis Ÿ • Veselība Ÿ• Ceļojumi. Viesnīcas, biļešu rezervēšana •Ÿ Gramatika.

Rezultāts

Apgūtas lietuviešu valodas pamatzināšanas, sarunvaloda un gramatika, kā arī leksika, lai izmantotu to situācijām, ar kurām cilvēks saskaras ikdienā dažādās darbības jomās.