*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Praktiskā lietvedība (M)

Stundu skaits: 80

Pieteikties
 

 

Mērķis:

Apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un saglabāšanā atbilstoši noteiktām prasībām.

 

Tēmas:

·       Lietvedības vispārējās nostādnes.

·       Dokuments un dokumenta juridiskais spēks.

·       Dokumenta rekvizīti un dienesta atzīmes.

·       Pārvaldes dokumentu grupas, to veidi un funkcijas.

·      Rīkojuma dokumenti, publisko tiesību līgumi, faktu fiksējošie dokumenti, organizatoriskie dokumenti, sarakstes    dokumenti un personāla dokumenti.

·       Dokumetu aprites un reģistrācijas norise un funkcijas uzņēmumā.

·       Dokumenta oriģināla atvasinājumu veidi un funkcijas.

·       Lietu nomenklatūra un tās funkcijas.

·       Arhīva darbs.

 

Rezultāts:

Apgūtas prasmes un iemaņas par lietvedības organizēšanas kārtību.