*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Praktiskā lietvedība (M)

Stundu skaits: 80

Pieteikties
 

 

Mērķis:

Apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un saglabāšanā atbilstoši noteiktām prasībām.

 

Tēmas:

·       Lietvedības vispārējās nostādnes.

·       Dokuments un dokumenta juridiskais spēks.

·       Dokumenta rekvizīti un dienesta atzīmes.

·       Pārvaldes dokumentu grupas, to veidi un funkcijas.

·      Rīkojuma dokumenti, publisko tiesību līgumi, faktu fiksējošie dokumenti, organizatoriskie dokumenti, sarakstes    dokumenti un personāla dokumenti.

·       Dokumetu aprites un reģistrācijas norise un funkcijas uzņēmumā.

·       Dokumenta oriģināla atvasinājumu veidi un funkcijas.

·       Lietu nomenklatūra un tās funkcijas.

·       Arhīva darbs.

 

Rezultāts:

Apgūtas prasmes un iemaņas par lietvedības organizēšanas kārtību.