*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Lietvedība

Stundu skaits: 60

Pieteikties

 

Mērķis

 

Programmā paredzēts apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un saglabāšanā atbilstoši noteiktām prasībām.             

                                                                                                                                                                                                                                                              Tēmas

 

Lietvedības vispārējās nostādnes • Dokuments un dokumenta juridiskais spēks • Dokumenta rekvizīti un dienesta atzīmes • Pārvaldes dokumentu grupas, to veidi un funkcijas • Rīkojuma dokumenti, publisko tiesību līgumi, faktu fiksējošie dokumenti, organizatoriskie dokumenti, sarakstes dokumenti un personāla dokumenti • Dokumetu aprites un reģistrācijas norise un funkcijas uzņēmumā • Dokumenta oriģināla atvasinājumu veidi un funkcijas • Lietu nomenklatūra un tās funkcijas • Arhīva darbs.

 

Programmas apraksts izdrukai