*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Loģistikas darbinieks (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Stundu skaits: 960

Pieteikties

AKREDITĒTA Profesionālās tālākizglītības programma

 

Tiek apgūta profesija un iegūts 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Ko nozīmē profesionālās kvalifikācijas līmeņi?

 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Vidējā izglītība

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Profesionālās kvalifikācijas apliecība

 

home-bg

 

Mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot loģistikas darbinieku darbam komersanta uzņēmumā vai struktūrvienībā, kas iepērk izejvielas, materiālus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju, nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu, seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Loģistikas pamati un loģistikas terminaloģija
 • Pamata loģistikas darbības veidi
 • Transporta un kravu pārvadāšanas noteikumi
 • Noliktavu loģistikas pamati
 • Tirgzinība un prečzinības pamati
 • Starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas
 • Lietvedība un Starptautisko normatīvo preču pavaddokumentu noformēšana
 • Uzņēmējdarbības pamati un komersanta darba organizācija
 • Grāmatvedība un materiālu plūsmas izmaksu analīze
 • Lietišķā saskarsme
 • Svešvaloda (angļu vai vācu) un profesionālā terminoloģija svešvalodā
 • Datorzinības
 • Darba un vides aizsardzība
 • Darba un saistību tiesības
 • Pirmā palīdzība
 • Kvalifikācijas prakse

 

Rezultāts:

Apgūtas prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas loģistikas darbinieka profesionālo pienākumu pildīšanai. Apgūta profesija un iegūta kvalifikācija! Loģistikas darbinieks patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Loģistikas darbinieks ir nodarbināts transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos.