*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Loģistikas jautājumi transporta darbiniekiem

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Mērķis

Programmā paredzēts apgūt galvenās loģistikas tēmas, kas nepieciešamas sekmīgai un mūsdienīgai darbībai komerctransporta pārvadājumos, paaugstināt transporta darbinieku kvalifikāciju loģistikas jautājumos.


Tēmas

Kravu pārvadājumu maršrutu plānošana • Izmaksu kalkulācija transporta komercpārvadājumos • Preču iepakošana un uzglabāšana • Preču iekraušana un izkraušana, ar to saistītās tehnoloģijas • Transportlīdzekļu izvēle, ņemot vērā preču īpašības • Pārvadātāja atbildība preču transportēšanas laikā • Kravu pārvadājumos nepieciešamā dokumentācija Latvijas teritorijā, ES teritorijā un ārpus ES.  

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas zināšanas par loģistikas jautājumiem transporta darbiniekiem; kursu beidzēji varēs sekmīgi darboties kā noliktavu darbinieki, vietējo un starptautisko kravu pārvadājumu organizētāji u.c. ar loģistiku saistītas jomās.