*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Mārketinga pamati

Stundu skaits: 20

Pieteikties

Mārketinga pamati

Mārketinga pamati

Mārketinga pamati (apmācību norise 2-5 dienas, Maksa 200EUR)  

mārketinga pamati

“Mārketinga pamati” programmas izstrādes mērķis, pielietojums un mērķauditorija:

Papildināt zināšanas par mārketingu personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes (mācības personām ar priekšzināšanām komercdarbības pamatos).  Mācību rezultātā izglītojamais apgūst mārketinga pamatprincipus, pārdošanas pamatprincipus un mārketinga plānošanu.

 
“Mārketinga pamati” PROGRAMMĀ APGŪSTAMĀS TĒMAS:
 
 – Mārketinga jēdziens un būtība:

Uzņēmuma tēlu veidojošie faktori, praktiskā mārketinga paņēmieni, preces ( pakalpojuma) jēdziens un dzīves cikls. SVID analīze, tirgus izpēte. Klientu vajadzības izzināšana, klientu/preču matricas jēdziens, Konkurentu apzināšana, to darbības analīze. Uzņēmuma stratēģijas izstrāde, cenu veidošanas politika, bezzaudējumu slieksnis.

– Tiešais mārketings:

Tiešā mārketinga jēdziens. Piedāvājuma izstrāde, tā pareiza piedāvāšana un informācijas par produktu novadīšanas līdz patērētajam ceļi, atgriezeniskās saiknes nodrošināšana.

– Pārdošana:

Pārdevēja tēls un loma, pienākumi, viņa darba plānošana un novērtēšana. Klienta tipa novērtējums un viņa vēlmju izzināšana. Pārdošanas tehnika.

– Reklāma un preces virzīšana tirgū:

Reklāmas mērķis un veidi, raksturīgākās kļūdas. Jaunu preču virzīšana tirgū.

– Mārketinga pasākumu plānošana.  

 *******

ATSAUKSMES

Patika:
-Kursa vadītājas piemēri, kas dod iespēju labāk saprast un uztvert informāciju;
-Enerģiska vadītāja;
-Ātrā strādāšana, bez kavēšanās un gumijas staipīšanas;
-Uzdevumi nodarbību laikā;
-Praktiskā apmācība;
-Labi piemēri, atsaucība, pārskatāmi materiāli.

Noderēs:
-Pilnīgi viss;
-Ieguvu fundamentālas zināšanas, bāzi, uz kuras varēšu izstrādāt stratēģiju;
-Pēc kursiem kaut ko nolēmu izmainīt savā darbā, produkcijas iepirkšanā;
-Jauna informācija, kura noderēs uzņēmējdarbībā;
-Izmantošu darbā jaunus mārketinga pasākumus.

*******

papildus informācija:

www.biznesakursi.dialogs-ab.lv

DIALOGS AB MĀCĪBU CENTRS biznesa kursi* – no idejas līdz reālam biznesam, biznesa vadības procesi, biznesa plāns, finanšu vadība, mārketings, grāmatvedības pamati u.c.

Mērķauditorija: esošie, topošie komersanti, start-up uzņēmumi, komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātās personas, biznesa procesu vadītāji, pārraugi u.tml.

*BIZNESA APMĀCĪBAS kursos piedāvājam specializēto profesionālās pilnveides izglītību 160st. akreditētā programmā “MAZĀ BIZNESA ORGANIZĒŠANA” (ar Latvijas valsts atzītu izglītības apliecību) un 6 atsevišķus biznesa kursu moduļus komercdarbības uzsākšanai un/ vai attīstībai.