*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Mārketinga pamati

Stundu skaits: 20

Pieteikties

Mārketinga pamati

Mārketinga pamati

Mārketinga pamati (apmācību norise 2-5 dienas, Maksa 200EUR)  

mārketinga pamati

“Mārketinga pamati” programmas izstrādes mērķis, pielietojums un mērķauditorija:

Papildināt zināšanas par mārketingu personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes (mācības personām ar priekšzināšanām komercdarbības pamatos).  Mācību rezultātā izglītojamais apgūst mārketinga pamatprincipus, pārdošanas pamatprincipus un mārketinga plānošanu.

 
“Mārketinga pamati” PROGRAMMĀ APGŪSTAMĀS TĒMAS:
 
 – Mārketinga jēdziens un būtība:

Uzņēmuma tēlu veidojošie faktori, praktiskā mārketinga paņēmieni, preces ( pakalpojuma) jēdziens un dzīves cikls. SVID analīze, tirgus izpēte. Klientu vajadzības izzināšana, klientu/preču matricas jēdziens, Konkurentu apzināšana, to darbības analīze. Uzņēmuma stratēģijas izstrāde, cenu veidošanas politika, bezzaudējumu slieksnis.

– Tiešais mārketings:

Tiešā mārketinga jēdziens. Piedāvājuma izstrāde, tā pareiza piedāvāšana un informācijas par produktu novadīšanas līdz patērētajam ceļi, atgriezeniskās saiknes nodrošināšana.

– Pārdošana:

Pārdevēja tēls un loma, pienākumi, viņa darba plānošana un novērtēšana. Klienta tipa novērtējums un viņa vēlmju izzināšana. Pārdošanas tehnika.

– Reklāma un preces virzīšana tirgū:

Reklāmas mērķis un veidi, raksturīgākās kļūdas. Jaunu preču virzīšana tirgū.

– Mārketinga pasākumu plānošana.  

 *******

ATSAUKSMES

Patika:
-Kursa vadītājas piemēri, kas dod iespēju labāk saprast un uztvert informāciju;
-Enerģiska vadītāja;
-Ātrā strādāšana, bez kavēšanās un gumijas staipīšanas;
-Uzdevumi nodarbību laikā;
-Praktiskā apmācība;
-Labi piemēri, atsaucība, pārskatāmi materiāli.

Noderēs:
-Pilnīgi viss;
-Ieguvu fundamentālas zināšanas, bāzi, uz kuras varēšu izstrādāt stratēģiju;
-Pēc kursiem kaut ko nolēmu izmainīt savā darbā, produkcijas iepirkšanā;
-Jauna informācija, kura noderēs uzņēmējdarbībā;
-Izmantošu darbā jaunus mārketinga pasākumus.

*******

papildus informācija:

www.biznesakursi.dialogs-ab.lv

DIALOGS AB MĀCĪBU CENTRS biznesa kursi* – no idejas līdz reālam biznesam, biznesa vadības procesi, biznesa plāns, finanšu vadība, mārketings, grāmatvedības pamati u.c.

Mērķauditorija: esošie, topošie komersanti, start-up uzņēmumi, komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātās personas, biznesa procesu vadītāji, pārraugi u.tml.

*BIZNESA APMĀCĪBAS kursos piedāvājam specializēto profesionālās pilnveides izglītību 160st. akreditētā programmā “MAZĀ BIZNESA ORGANIZĒŠANA” (ar Latvijas valsts atzītu izglītības apliecību) un 6 atsevišķus biznesa kursu moduļus komercdarbības uzsākšanai un/ vai attīstībai.