*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Mazā biznesa organizēšana (pilnveide)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Mazā biznesa organizēšana

Mazā biznesa organizēšana 

(AKREDITĒTA* profesionālās pilnveides izglītības programma)

Īstenošanas ilgums: 160 ak.stundas

Piedāvājam apgūt specializētu izglītības programmu, lai sagatavotos biznesa (komercdarbības) uzsākšanai vai nostiprinātu zināšanas par biznesa procesiem

Papildus informācija šeit

Mērķauditorija: esošie, topošie komersanti, start-up uzņēmumi, komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātās personas, biznesa procesu vadītāji, pārraugi 

Izglītības dokuments, ko iegūst pēc sekmīgas  profesionālās izglītības programmas apguves: Valsts atzīts dokuments – profesionālās pilnveides izglītības apliecība (cieti vāki ar Latvijas valsts ģerboni un sekmju izrakstu) 

  mazā biznesa organizēšanas kursi  

*PROGRAMMAS KVALITĀTE 

Novērtējot izglītības iestādes darbību un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, saņemts Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas eksperta ziņojums, kā arī akreditācijas komisijas** priekšlikums un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) lēmums par profesionālās izglītības programmas “Mazā biznesa organizēšana” akreditāciju uz 6 gadiem. 

**Akreditācijas komisijā iekļauj: 

  • divus Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus; 
  • vienu Kultūras ministrijas pārstāvi; 
  • vienu Valsts izglītības satura centra pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi; 
  • vienu Profesionālās izglītības biedrības pārstāvi; 
  • vienu Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas pārstāvi; 
  • trīs IKVD pārstāvjus. 

 

Mācību stundu plānojums:

156 stundas teorija un praktiskās mācības

4 stundas – mācību centra sagatavots noslēguma pārbaudījums

 

Pasniegšanas metodes: 

Paredzēta gan teorētiskās informācijas sniegšana, individuālais darbs, patstāvīga teorētisko materiālu analīze, gan diskusijas un situāciju analīze, darbs pāros un darbs grupās, radošais darbs, projektu izstrāde

Mācību tēmas:

-Uzņēmējdarbības pamati

-Vadības pamati

-Mārketinga pamati

-Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums

-Finanšu vadība

-Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi

-Darba aizsardzība un Pirmā palīdzība

 

Pēc eksāmena:

Pēc sekmīgas tā nokārtošanas tiek izsniegta profesionālās pilnveides apliecība

 Par jebkuriem ar mācību procesu saistītiem jautājumiem variet vaicāt  Mācību centra darbiniekiem (t. 67432343, 27766277, info@dialogs-ab.lv)!