*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Mazā biznesa organizēšana (pilnveide)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Mazā biznesa organizēšana

Mazā biznesa organizēšana 

(AKREDITĒTA* profesionālās pilnveides izglītības programma)

Īstenošanas ilgums: 160 ak.stundas

Piedāvājam apgūt specializētu izglītības programmu, lai sagatavotos biznesa (komercdarbības) uzsākšanai vai nostiprinātu zināšanas par biznesa procesiem

Papildus informācija šeit

Mērķauditorija: esošie, topošie komersanti, start-up uzņēmumi, komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātās personas, biznesa procesu vadītāji, pārraugi 

Izglītības dokuments, ko iegūst pēc sekmīgas  profesionālās izglītības programmas apguves: Valsts atzīts dokuments – profesionālās pilnveides izglītības apliecība (cieti vāki ar Latvijas valsts ģerboni un sekmju izrakstu) 

  mazā biznesa organizēšanas kursi  

*PROGRAMMAS KVALITĀTE 

Novērtējot izglītības iestādes darbību un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, saņemts Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas eksperta ziņojums, kā arī akreditācijas komisijas** priekšlikums un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) lēmums par profesionālās izglītības programmas “Mazā biznesa organizēšana” akreditāciju uz 6 gadiem. 

**Akreditācijas komisijā iekļauj: 

  • divus Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus; 
  • vienu Kultūras ministrijas pārstāvi; 
  • vienu Valsts izglītības satura centra pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi; 
  • vienu Profesionālās izglītības biedrības pārstāvi; 
  • vienu Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas pārstāvi; 
  • trīs IKVD pārstāvjus. 

 

Mācību stundu plānojums:

156 stundas teorija un praktiskās mācības

4 stundas – mācību centra sagatavots noslēguma pārbaudījums

 

Pasniegšanas metodes: 

Paredzēta gan teorētiskās informācijas sniegšana, individuālais darbs, patstāvīga teorētisko materiālu analīze, gan diskusijas un situāciju analīze, darbs pāros un darbs grupās, radošais darbs, projektu izstrāde

Mācību tēmas:

-Uzņēmējdarbības pamati

-Vadības pamati

-Mārketinga pamati

-Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums

-Finanšu vadība

-Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi

Pēc eksāmena:

Pēc sekmīgas tā nokārtošanas tiek izsniegta profesionālās pilnveides apliecība

 Par jebkuriem ar mācību procesu saistītiem jautājumiem variet vaicāt  Mācību centra darbiniekiem (t. 67432343, 27766277, info@dialogs-ab.lv)!