*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Microsoft SQL Server datu bāzes administrēšana un vaicājumu veidošanas pamati, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Microsoft SQL Server datu bāzes administrēšana un vaicājumu veidošanas pamati

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Prot instalēt Microsoft SQL Server.
2. Prot lietot datu bāzes.
3. Prot atkoptt SQL Server modeļus.
4. Prot dublēt SQL Server datubāzes.
5. Prot atjaunot SQL Server datubāzes.
6. Prot importēt un eksportēt datus.
7. Prot autenticicēt un autorizēt lietotājus.
8. Prot piešķirt lomas serverim un datu bāzei.
9. Prot piešķirt piekļuvi servera lietotājiem.
10. Pārvalda datu aizsardzība, izmantojot šifrēšanu un revīziju.
11. Pārvalda SQL Server automatizāciju.
12. Prot konfigurēt SQL Server aģenta drošību.
13. Pārvalda SQL Server ,izmantojot brīdinājumus un paziņojumus.
14. Prot uzturēt ikdienas datu bāzi.
15. Pārvalda SQL Server piekļuves.
16.Pārvalda SQL Server.
17. Prot veidot Microsoft SQL Server datu bāzu vaicājumus.

Galvenās tēmas:

 • Microsoft SQL Server instalēšana.
 • Darbs ar datu bāzēm.
 • SQL Server atkopšanas modeļi.
 • SQL Server datubāzu dublēšana.
 • SQL Server datubāzu atjaunošana.
 • Datu importēšana un eksportēšana.
 • Lietotāju autentifikācija un autorizācija.
 • Servera un datu bāzes lomu piešķiršana.
 • Atļaujas lietotājiem piekļūt resursiem.
 • Datu aizsardzība, izmantojot šifrēšanu un revīziju.
 • SQL Server pārvaldības automatizācija.
 • SQL Server aģenta drošības konfigurēšana.
 • SQL Server monitorings, izmantojot brīdinājumus un paziņojumus.
 • Ikdienas datu bāzes uzturēšana.
 • SQL Server piekļuves monitorings.
 • SQL Server monitorings.
 • Ievads Microsoft SQL Server.
 • Ievads T-SQL vaicājumos.
 • SELECT Vaicājumu veidošana.
 • Vairāku tabulu Vaicājumi.
 • Datu šķirošana un filtrēšana.
 • Darbs ar SQL Server datu tipiem.
 • DML izmantošana, datu modificēšanai.
 • Iebūvēto funkciju izmantošana.
 • Datu grupēšana un apkopošana.
 • Apakšvaicājumu izmantošana.
 • Tabulu izteiksmju izmantošana.
 • Windows rangu, nobīdes un kopsavilkuma funkciju izmantošana.
 • Kopsavilkuma un grupēšanas rīki.
 • Saglabāto procedūru izsaukšana.
 • Programmēšana ar T-SQL.
 • Kļūdu apstrādes realizēšana.
 • Darījumu ieviešana.