*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Microsoft SQL Server datu bāzu vaicājumu veidošana (V)

Stundu skaits: 20-40

Pieteikties

Saturs:
● Ievads Microsoft SQL Server.
● Ievads T-SQL vaicājumos.
● SELECT Vaicājumu veidošana.
● Vairāku tabulu Vaicājumi.
● Datu šķirošana un filtrēšana.
● Darbs ar SQL
● Server datu tipiem.
● DML izmantošana, datu modificēšanai.
● Iebūvēto funkciju izmantošana.
● Datu grupēšana un apkopošana.
● Apakšvaicājumu izmantošana.
● Tabulu izteiksmju izmantošana.
● Windows rangu, nobīdes un kopsavilkuma funkciju izmantošana.
● Kopsavilkuma un grupēšanas rīki.
● Saglabāto procedūru izsaukšana.
● Programmēšana ar T-SQL.
● Kļūdu apstrādes realizēšana.
● Darījumu ieviešana.