*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Microsoft Windows servera ieviešana (V)

Stundu skaits: 40

Pieteikties

Saturs:
● Windows Server ieviešana un pārvaldība.
● Ievads domēna pakalpojumā Active Directory.
● Domēna pakalpojuma Active Directory objektu pārvaldība.
● IPv4 ieviešana.
● DHCP ieviešana.
● DNS ieviešana.
● IPv6 ieviešana.
● Lokālās datu glabātuves realizēšana.
● Failu un drukas pakalpojumu ieviešana.
● Grupu politiku ieviešana.
● Windows serveru drošības konfigurēšana ar grupu politikas objektiem.
● Serveru virtualizācijas īstenošana ar Hyper-V