*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Микропредпринимательство

Количество часов: 80

Записаться

Цель
 
Освоить знания об имеющихся и потенциальных возможностях регистрировать или перерегистрировать свою коммерческую деятельность как микропредприятие, а так же ознакомиться с порядком организации микропредпринимательской деятельности.
 
Темы
 
  • Преимущества микропредприятия
  • Основы предпринимательской деятельности
  • Регистрация микропредприятия и перерегистрирование SIA в микропредприятие.
  • Налоговая и отчетная системы микропредприятия.
  • Основы бухгалтерского учета.
  • Учет налога добавленной стоимости (PVN)
  • Учет финансовых средств, расчетов, материальной ценности продуктов. Основные средства.
  • Учет оплаты труда.

Преимущества и результат
 
В процессе прохождения курсов освоены знания и навыки начала, организации и развития микропредпринимательской деятельности.