*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Mikrouzņēmējdarbība (M)

Stundu skaits: 80

Pieteikties
 
Mērķis:
Apgūt zināšanas esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem par iespējām reģistrēt vai pārreģistrēt savu komercdarbību uz mikrouzņēmējdarbību un mikrouzņēmējdarbības organizēšanas kārtību.
 
Tēmas:
·       Mikrouzņēmuma priekšrocības.
·       Uzņēmējdarbibas pamati.
·       Mikrouzņēmuma reģistrācija un SIA pārreģistrācija par mikrouzņēmumu.
·       Maksājamo nodokļu un atskaišu sistēma mikrouzņēmumā.
·       Grāmatvedības uzskaites pamati.
·       Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite.
·       Naudas līdzekļu uzskaite. Norēķinu uzskaite. Preču materiālo vērtību uzskaite. Pamatlīdzekļi.
·       Darba apmaksas uzskaite.
 
Rezultāts:
Apgūtas prasmes un iemaņas uzsākt, organizēt un attīstīt mikrouzņēmējdarbību.